browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ANBI info

ANBI status VPG de Vrije Teugel

ANBI 1

Wij zijn geregistreerd in het ANBI register. https://www.anbiregister.nl/ 

U kunt ons terugvinden onder onze naam of via ons fiscaal nummer. 

     

 Naam : VERENIGING PAARDRIJDEN VOOR GEHANDICAPTEN  DE VRIJE TEUGEL

Vestigingsplaats:  Waarland

RSIN (fiscaal nummer):    816628464

*

klik op    ANBI info voor meer informatie

Contact:  mail@vpg-devrijeteugel.nl

In het kader van de ANBI voorwaarden publiceren wij hieronder gegevens over onze doelstellingen en ons financiële beleid.

Beleidsplan 2021/2022 

Hoofdlijnen uit het beleidsplan:

Doelstellingen en werkzaamheden van de instelling

Wij zijn een kleine vereniging met maximaal 24 rijdende leden die wij met behulp van vrijwilligers laten paardrijden. De vereniging stelt zich tot doel om op  een zo verantwoord mogelijke wijze gelegenheid te bieden tot het beoefenen van de paardensport voor mensen met een beperking. Dit met behulp van diverse aanpassingen zoals onder andere een opstapperron, tillift, diverse aangepaste zadels, veiligheidsbeugels enz., waardoor de veiligheid zo goed als mogelijk kan worden geborgd.  De vereniging heeft zelf geen paarden maar heeft haar thuisbasis op een reguliere manege, Manege Warnaar in Oude Nieuwdorp.

Naast de wekelijkse lessen organiseren wij ook aan andere activiteiten zoals  ruiterkampen, (deelname aan) de nationale Special Olympics, club- en regiowedstrijden voor onze leden. 

Dit alles op volledig vrijwillige basis, waarbij alle vrijwilligers alsmede de bestuursleden een Verklaring Omtrent het Gedrag dienen te overleggen. Er zijn 2 bestuursleden aangewezen als vertrouwenspersoon waardoor tevens “veilig sporten op het gebied van waken voor ongewenst en ongepast gedrag” is ingekaderd.

Ook is het voor alle betrokkenen een vereiste dat er een passende en getekende AVG verklaring (model conform advies NSG/NSF) op het secretariaat aanwezig is.

Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd ten aanzien van het rijden, alsmede de medische en therapeutische aspecten van paardrijden voor gehandicapten, hierbij hebben we de mogelijkheid om een betrokken fysiotherapeut in te schakelen (oud bestuurslid).

Wij zijn lid van  GSN (Gehandicapten Sport Nederland) en onderhouden zo nodig contact met gemeente en andere overkoepelende instellingen als  de FPG (Federatie Paardrijden Gehandicapten). 

Inkomsten:

We werken aan een gezonde financiële structuur, leden betalen contributie en we organiseren  jaarlijks een steunkaart /donateursacties. Verder haken wij zoveel mogelijk aan bij acties die erop gericht zijn om verenigingen te steunen, zoals de Grote Clubactie, Rabo clubsupport en andere initiatieven. Waar mogelijk presenteren wij ons aan mogelijke sponsoren als lokale en regionale ondernemingen, de Rotary en Lions-clubs.

Beheer  en besteding gelden/vermogen:

Wij zijn een kleine vereniging waarbij het financiële gedeelte en beheer van het geld belegd is bij de Penningmeester.  Toezicht op de penningmeester is geregeld overeenkomstig de voorschriften van de WBTR (Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen).

Paardrijden voor ruiters met een beperking vereist vaak extra aanpassingen en faciliteiten (opstapperron, tillift, diverse aangepaste zadels veiligheidsbeugels enz) die wij niet vanuit de contributie kunnen financieren.  Dit geldt ook voor deelname aan activiteiten zoals ruiterkamp en wedstrijden ook al betalen deelnemende leden daaraan een bijdrage.  Wij zijn hiervoor afhankelijk van donaties en clubacties.  Deel van de financiële reserves zijn bedoeld als reservering voor grote uitgaven zoals bijvoorbeeld vervanging van de tillift. Verder worden aangepaste materialen dan aangeschaft wanneer dat voor een specifieke ruiter noodzakelijk is. 

Beloningsbeleid: Bestuur en vrijwilligers worden niet geldelijk beloond.  De vereniging heeft geen personeel.  

Jaarverslagen en Jaarcijfers

Van de Secretaris

jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019👀

 
Van de Penningmeester

 

Naam van de vereniging: VPG – De Vrije Teugel

Secretariaat: W Leeghwaterstraat 4,  1735 GX ’t Veld

Penningmeester: Veluweweg 43, 1738 BD Waarland

 

Bestuur:

  • Voorzitter: Annemiek Bijman
  • Secretaris: Esther Kok
  • Penningmeester: Ria Bodegom

Bestuursleden:

  • Miranda Wever
  • Ilona Groen
  • Annemiek Bijman

Instructrices/coaching:

  • Miranda Wever
  • Ria Bodegom

Fysiotherapeut

  • Joep Hageman

 


Comments are closed.