browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wie zijn wij?

 

Geschiedenis

Onze vereniging is in 1980 opgericht door Jan Wever (voorzitter) en Jeanette Aben (secretaresse).
Jan Wever kende iemand die graag wilde paardrijden, maar dit wegens een handicap en gebrek aan kundige begeleiding niet kon. Hij nam contact op met Manege Waarland en na wat overleg waren zij bereid de dinsdagavond voor paardrijden met gehandicapten in te ruimen. Maar dan moeten er natuurlijk ook voorzieningen zijn. Deze zijn door de jaren heen bijeen gespaard en gesponsord. Er is klein begonnen met één lesuur voor 5 ruiters. Nu zijn we gegroeid tot 24 ruiters en drie lesuren. Met dit groepje ruiters en onze enthousiaste vrijwilligers wordt er wekelijks paardgereden en wordt van de gezelligheid eromheen genoten! Manege Waarland is 41 jaar onze thuisbasis geweest. Met ingang van 1 november 2021 zijn we verhuisd naar de gezellige manege van Mandy Warnaar op de Langereis in Oude Niedorp. 

Doelstelling

Het doel van onze vereniging is vastgelegd in de statuten: het geven van gelegenheid tot – en het begeleiden van paard- en ponyrijden aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De vereniging tracht dit doel te bereiken middels:

 • Deskundige instructeurs.
 • Therapeutisch materiaal en begeleiding.
 • Het werven van vrijwilligers die na een opleiding mee willen helpen.
 • Adviseurs en/of commissies die richtlijnen, leiding of advies geven bij de verwezenlijking van de activiteiten.
 • Het kopen en onderhouden van aangepast materiaal (o.a. speciale opstapplaats, gekleurde teugels, tillift).

Bestuur:

 • Voorzitter: 
 • Secretaris: Esther Kok
 • Penningmeester: Ria Bodegom

Bestuursleden:

 • Miranda Wever
 • Ilona Groen
 • Annemiek Bijman

Instructrices/coaches:

 • Miranda Wever
 • Ria Bodegom

Fysiotherapeut

 • Joep Hageman

Begeleiders
Waar is een vereniging zonder begeleiders en vrijwilligers? 
Elke dinsdagavond komen 24 ruiters bij ons paardrijden. Veel van hen kunnen dit niet geheel zelfstandig. Bestuur  en vrijwilligers  zetten zich in tijdens de lessen en op stal.  Denk hierbij aan het borstelen, op- en afzadelen  en de begeleiding naast het paard voor die ruiters die niet (geheel) zelfstandig kunnen rijden. Zo nodig doen wij ook een beroep op ouders/verzorgers/begeleiders om hun ruiter te assisteren tijdens de les.

Als je ook vrijwilliger bij ons wil worden is het fijn als je ervaring hebt met paarden en/of mensen met een beperking, maar noodzakelijk is dat niet. Er zijn ook tal van werkzaamheden die niet direct met paarden en ruiters te maken hebben. Voor het organiseren van activiteiten kunnen we namelijk altijd vrijwilligers gebruiken. Maak een afspraak om eens langs te komen zodat je zelf de sfeer bij onze vereniging kunt proeven.

 

Lestijden en tarieven

Op dinsdagavond wordt tijdens 3 lesuren paard gereden. De tijden zijn als volgt ingedeeld:

 • 18.00 uur – 19.00 uur: Les 1  (stappen en draven met een begeleider)
 • 19.00 uur – 20.00 uur: Les 2 ( stap, draf en galop gevorderd)
 • 20.00 uur – 21.00 uur: Les 3  (stap, draf en galop)

Onze begeleiders zorgen er voor dat de paarden opgezadeld zijn en dat de leden zonder problemen kunnen paardrijden. Na de lessen is er tijd om gezellig in de kantine bij te praten. (zie ook bij: manege)

 • tarief :  – € 480,– per jaar – ook te betalen in 12x € 40,00 per maand 
 • Ons rekeningnummer is : NL55RABO0155994174 t.n.v. VPG De Vrije Teugel/
 • Meer informatie zie bij Contact

In verband met de belasting van de paarden zijn wij genoodzaakt een gewichtslimiet te hanteren van maximaal 90 kilo !