browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Huisregels

Huisregels Vereniging Paardrijden voor Gehandicapten

De Vrije Teugel”

Roken:

Roken binnen de Manege Warnaar is nadrukkelijk niet toegestaan. Dit geldt gewoonlijk ook voor de accommodaties waar de vereniging tijdelijk als gast aanwezig is. Te denken valt dan aan uitwisselingswedstrijden bij andere verenigingen of verblijf tijdens een ruiterkamp. Indien men wenst te roken, dan dient men gebruik te maken van een eventueel daartoe aangewezen plek.

Ongewenste intimiteiten:

Is er sprake van ongewenst intimiteiten kan men zich wenden tot ( een van ) de vertrouwenspersoon

( personen). Binnen onze vereniging zijn dat de leden van het bestuur.

Letsel:

Bij letsel dient men zoveel als mogelijk terug te vallen op een vrijwilliger die bekend is met het verlenen van eerste hulp op verantwoorde wijze. De vereniging is in het bezit van een EHBO koffer, die zich bevindt in de materialenopslagruimte. De manege heeft bovendien de wettelijke verplichting te zorgen voor de aanwezigheid van een BHV –er.

Ambulance:

Bij twijfel over het wel of niet inschakelen van een ambulance ( veelal op aanraden van de dokterspost of aanwezige arts)zal, voor zover mogelijk, overleg plaatsvinden met verantwoordelijk thuisfront of begeleider ( zie inschrijfformulier).

Gebruik materialen:

Eenieder dient er op toe te zien dat de gebruikte materialen na afloop van de lessen weer keurig in hun oorspronkelijke hoedanigheid op hun juiste plek worden teruggelegd.

Dit geldt zowel voor de eigen materialen, als voor de spullen van de manege.

Dus let op het omwisselen van de beugels en teugels.

Gebruik paarden en pony s:

Informeer voor aanvang van de lessen altijd in hoeverre er beperkingen zijn ten aanzien van de te gebruiken paarden en pony s.

 

Rust tijdens de lessen:

Houdt het rustig rond de rijbaan. Beperkt geluidsoverlast en beweeg rustig.

Actieve houding:

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich actief opstellen voor wat betreft het assisteren bij zowel het op- en afzadelen, op- en afstijgen en bij het begeleiden tijdens de lessen. Probeer zoveel mogelijk rekening met elkaars ( on) mogelijkheden en conditie te houden, zowel bij de ruiters als bij de vrijwilligers.

Positieve instelling:

We hebben een hele leuke vereniging; waar we met z’n allen best trost op mogen zijn. We willen dit ook graag uitstralen zowel binnen onze lessen als naar buiten. Spelen er zaken, conflicten of wat dan ook; kaart het aan bij het bestuur.

vragen: mail@vpg-devrijeteugel.nl