browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ANBI info

 

Beleidsplan 2020/2021 

 

Hoofdlijnen uit het beleidsplan:

De vereniging stelt zich tot doel om op zo verantwoord mogelijke wijze gelegenheid te bieden tot het beoefenen van de paard-rij-sport voor mensen met een beperking. Dit met behulp van diverse aanpassingen als onder andere een opstapperron, tillift, diverse aangepaste zadels veiligheidsbeugels enz., waardoor de veiligheid zo goed als mogelijk kan worden geborgd.

Dit alles op volledig vrijwillige basis, waarbij alle vrijwilligers alsmede de bestuursleden een Verklaring Omtrent het Gedrag dienen te overleggen. Er zijn 2 bestuursleden aangewezen als vertrouwenspersoon waardoor tevens “veilig sporten op het gebied van waken voor ongewenst en ongepast gedrag” is ingekaderd.

Ook is het voor alle betrokken een vereiste dat er een passende en getekende AVG verklaring

( model conform advies NSG/NSF) op het secretariaat aanwezig is.

Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd ten aanzien van het rijden, alsmede de medische en therapeutische aspecten van paardrijden voor gehandicapten, hierbij hebben we de mogelijkheid om een betrokken fysiotherapeut in te schakelen ( oud bestuurslid).

We werken aan een gezonde financiële structuur, o.a. door de jaarlijkse donateursacties.

We presenteren ons met regelmaat aan mogelijke sponsoren als ondernemingen, de Rotary en Lions-clubs in de nabije omgeving.

Daarnaast nemen wij regelmatig deel aan Carnaval, regiowedstrijden en de Special Olympics.

Verder houden wij zoveel als mogelijk contact onze Gemeente en overkoepelende instellingen zoals het NSG/NSF en de FPG.

 

Jaarverslag 2018 – 2019 en 2020

Jaarcijfers    2018 – 2019 en 2020

 

RSIN – 816628464

Naam van de vereniging: VPG – De Vrije Teugel

Secretariaat: Veluweweg 43, 1738 BD Waarland

 

Bestuur:

  • Voorzitter: 
  • Secretaris: Ria Bodegom
  • Penningmeester: Irene de Groot

Bestuursleden:

  • Miranda Wever
  • Ilona Groen
  • Esther Kok

Instructrices/coaching:

  • Miranda Wever
  • Ria Bodegom

Fysiotherapeut

  • Joep Hageman

KLIK HIER VOOR MEER INFO: DONATEURSACTIE en ANBI gegevens


Comments are closed.