browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Notulen Jaarvergadering 8 mei 2019

Notulen van de jaarvergadering

“De Vrije Teugel” te Waarland

Seizoen 2018 / 2019

Datum: woensdag 8 mei 2019

Aanwezig:

Namens het bestuur:  John Ursem, Stef Dollée, Nino v.d.Giesen, Irene de Groot,    Ria Bodegom en Esther Kok

Overigen:   Evelien Poland, Inge groenveld met vader Ruud en moeder Marry, Hans Gorter, Conny  van Haaster, Jolanda Witkamp, Cees Hes, Naomy Kuiper, Annemiek Blank, Esmee Cassanelli, Anneke Hoek, Ton Prins, Brechje Brave en moeder, Rinus Koole en Harm Noort.

Afwezig met bericht:  Trudy Klaver, Hanny v.d.Gragt, Mark Kooijman, Ilse Stam en Ingrid Jonker.

1) Opening: Onze voorzitter Nino van de Giesen opent om 20.00 uur de vergadering. Locatie: Het Dorpshuis te Waarland.

2) Notulen van de vorige jaarvergadering: Geen op- of aanmerkingen = akkoord

3) Ingekomen stukken: Geen.

4) Jaarverslag 2018 secretaris: Gezamenlijk doorgenomen via de PowerPoint Gepresenteerd door Stef. Voor iedereen duidelijk. Geen op- of aanmerkingen = akkoord.

5) Verslag kascommissie: Ruud Groenevelden Rinus Koole hebben samen met onze penningmeester John Ursem de financiën nagekeken. Is akkoord bevonden = goedgekeurd

6) Financieel jaarverslag 2018 penningmeester: De laatste jaren grote verschillen vanwege bezetting aantal leden. Aantal ging ruim onder het niveau van max. 24 leden.        In 2018 goed herstelt en met 24% meer leden ook direct zichtbaar op ons financieel overzicht. Ook goed te zien is, dat inkomsten via de Gemeentes totaal verdwenen zijn. Wij schrappen deze van de lijst. Daar kan beter staan waar wij wel scoren bijvoorbeeld….      Rotary club  € 2000,–  Grote club actie  € 1116,– Rabobank clubkas campagne € 1236,– Mallinchrodt Medical  € 1500,–

7) Benoeming nieuwe kascommissie: Rinus Koole blijft en nieuw gekozen wordt Harm Noort en reserve blijft Ilona Groen.

8) Bestuursverkiezing: Esther Kok en John Ursem zijn aftredend. Gelukkig herkiesbaar. Herkozen voor de periode van 3 jaar.

9) Mededelingen: Donateur actie 2019 / 2020 en verder…..! Al jaren zeer succesvol. Ondertussen goed bekend in heel Waarland. Belangrijke actie voor onze vereniging, echter loopt nu gevaar door te weinig lopers om geld binnen te halen. Dat zou zonde zijn. Het plan is om in 2020 te starten met een andere opzet. Deze moet gedragen worden door al onze leden, vrijwilligers en belangstellenden. Op een nog te bepalen dag ergens in mei 2020. In één keer heel Waarland in met van te voren ingevulde straten welke men dient te lopen. Vooraf berichten via Facebook , W4 dorpsblaadje e.d. Het idee wordt enthousiast ontvangen en sommigen willen zich nu al opgeven om mee te doen. Moeten wij deze opzet verplicht stellen? Was een reactie vanuit de zaal. Anders zijn het toch weer dezelfde die het moeten doen. Bestuur gaat het verder uitwerken. Er is een draagvlak ontstaan.

Grote Clubactie: Goed meegedaan. Daarom beter gescoord dan vorig jaar. Elk jaar proberen wij optimaal te scoren door o.a. losse verkoop van de loten en te stimuleren door onze beste loten verkoper/verkoopster te belonen. Deze keer was Evelien de beste.

Rabobank Clubkasactie: Nieuwe opzet en gelijk meegedaan. Niet onverdienstelijk. Wo. 27 juni 2018 was de prijsuitreiking in het wielerpaleis te Alkmaar. John en Stef kwamen met een vette cheque terug. Volgende keer doen wij zeker weer mee.

Nieuwe leden en vrijwilligers/sters: Momenteel weer aardig op de rit. Bijna aan onze max en een kleine wachtlijst (betreft: groep 1). Vrijwilligers blijven van harte welkom. Het stage project i.s.m. Regius College Schagen verloopt goed. Combinatie leden en vrijwilligers moet in balans zijn om veilig sporten in een veilige omgeving te waarborgen.

Vakantiestop: Is akkoord.              

10) Activiteiten: Ruiterkamp de Eekwal: van 30 mei t/m 2 juni 2019. Ons AC-team is volop bezig met het programma. Het bestuur zet de puntje op de i. Als wij ook nog mooi weer hebben op deze prachtige locatie in Drenthe Overige activiteiten volgend jaar: Special Olympics in Den Haag 12-13 en 14 juni 2020    Overige activiteiten volgend jaar: Eind 2020 bestaat onze club 40 jaar.                                            

10) Activiteiten: Ruiterkamp de Eekwal: van 30 mei t/m 2 juni 2019. Ons AC-team is volop bezig met het programma. Het bestuur zet de puntje op de i. Als wij ook nog mooi weer hebben op deze prachtige locatie in Drenthe…  Overige activiteiten volgend jaar: Special Olympics in Den Haag 12-13 en 14 juni 2020    Overige activiteiten volgend jaar: Eind 2020 bestaat onze club 40 jaar.

11) Rondvraag:   Geen

12) Sluiting

Iedereen bedankt voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid. Applaus voor de gekozenen.

Om 21.30 uur sluit Nino van de.Giesen de vergadering.

De voorzitter                                                                        De secretaris

Nino van de Giesen                                                               Stef Dollée