browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Beleidsplan – Jaar- en Fin. verslag –

 

 

zilveren gereedschap

 

Beleidsplan 2017/2018 

Hoofdlijnen uit het beleidsplan:
Ondersteuning van en dienstverlening aan de leden. Bevordering van samenwerking en uitwisseling onder de leden. Alle leden blijven voldoen aan de vereisten voor veiligheidsbeleid , inclusief de extra vereisten voor aangepast paardrijden. Ontwikkelingen ten aanzien van het rijden, alsmede de medische en therapeutische aspecten van paardrijden voor gehandicapten. Werken aan een gezonde financiële structuur, o.a. door de jaarlijkse donateursacties, ons presenteren (meedoen aan o.a. Carnaval, regio-wedstrijden, Special Olympics e.d.) fondsenwerving en contact houden met de diverse Gemeenten en instellingen.

Klik op: Jaarverslag 2017

 

Klik op: Financieel overzicht 2017


Comments are closed.